MARPİVA

Coğrafi İşaret

Coğrafi İşaret

Coğrafi işaret; bir yöreye özgü temel özellikleriyle diğer yöresel ürünlerden, yetiştirme ve üretim usülleri bakımından farklılık gösteren, bulunduğu yöreyle anılan ürünlerin koruma altına alınmasıdır. Coğrafi işaretli ürünlerin doğal yollarla yetiştirilmesi tüketiciye güven verirken, ülkemize ait doğal kaynakların uluslararası platformlarda korunması sağlanır. 

Coğrafi işaret korumasının sağlanması için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belirlenen normlarda hazırlanacak içerikle müracaat edilmesi gerekir. Doğal ürünlerin yanısıra el yapımı ürünler, bitkisel karışımlar, yiyecek ve içecekler gibi bir çok nihai yöresel ürün koruma altına alınabilir. Böylece yöresel ürünlerin belli standartlara sahip olması sağlanarak üreticiler de korunmuş olur. 

 

 Üniversiteler, kamu kurumları, esnaf odaları gibi bir çok kurumdan görüş alınması ve raporlanarak konusunda uzman akademisyenlerce onaylanması gerekir. Marpiva Patent coğrafi işaret tescili için gereken dökümanların hazırlanmasından, resmi müracaatın yapılarak coğrafi işaret tescil belgesinin alınmasına kadar geçen süreci sizlerin adına yönetir. 

 • Marka

  Markanız, Ticari değeri olan, ürün ve hizmetleriniz için yaptığınız tüm yatırımların tüketici nezdinde bir kelime ve şekil ile ifa...

 • Patent

  Buluş ve icatların izinsiz kullanılmasını engellemek için icadı yapan kişiye tekel hakkı tanıyan korumaya "Patent Koruması" adı ve...

 • Tasarım

  Bir ürünün üzerinde yer alan şekil, doku, desen, biçim gibi tasarımsal detayların tescil altına alınarak korunması "Endüstriyel Ta...

 • Coğrafi İşaret

  Temel özellikleriyle diğer yöresel ürünlerden yetiştirme ve üretim usülleri bakımından farklılık gösteren ürünlerin koruma altına...

 • İnovasyon

  Kelime anlamı "yenilik" manasına gelen "inovasyon", günümüz teknolojisinin hayatımıza getirdiği kavramlardan biri olarak yerini al...

 • Finansal Çözümler

  Bulut tabanlı Finansal çözümlerimiz sayesinde yüksek yatırım maliyetleri olmadan güvenle kullanabileceğiniz çözümler sunar.